محصولات:

 

الف : ماشین آلات قالبسازی

 

  1. اسپارک (3 دستگاه)
  2. فرزهای یونیورسال (4 دستگاه)
  3. تراش – 2 متری (1 دستگاه)
  4. سنگ مغناطیس تخت (1 دستگاه)
  5. دستگاه اره نواری (1 دستگاه)

 

 

ب: ماشین آلات CNC

 

1- تراش CNC) 5 دستگاه)

2- فرز CNC) 6 دستگاه)

3- ماشین سنتر (1 دستگاه)

 

 

ج: تجهیزات ماشینکاری

 

1- دریل های یک تا شش محور (25 دستگاه)

2- فرزهای سری تراشی (10 دستگاه)

3- ماشینهای مخصوص (10 دستگاه)

4- دستگاه های پرس ضربه ای و هیدرولیک (4 دستگاه)

 

 

د : تجهیزات ابزار سازی

 

1- سنگهای ابزار تیز کنی (2 دستگاه)

2- تراش 1 متری (1 دستگاه)

3- دستگاه های سنگ و پولیش (10 دستگاه)

 

 

ه : تجهیزات عملیات حرارتی

 

1- کوره های القائی (2 دستگاه)

2- کوره های المنتی (2 دستگاه)

 

 

و : تجهیزات کنترلی

 

1- سختی سنج (1 دستگاه)

2- انواع ساعت و میکرومتر و میز صافی و داخل سنج

3- فرز با خط کش دیجیتال برای اندازه گیری سه بعدی

 

 

ز: سایر تجهیزات و ماشین آلات پشتیبانی

 

1- ژنراتور اضطراری (1دستگاه)

2- کمپرسور (3 دستگاه)

3- دستگاه های جوش برق ، جوش CO2